WTE News
Menu

Search Our Site

 

 On behalf of the European Taekwondo Family, World Taekwondo Europe President Sakis Pragalos expresses his deepest condolences as below:

 

 

W.T.E Sponsors

Dae Do.
 


KWON.
Mas TKD.
Acentas.